Medycyna Pracy Jerzy Woźniak
NZOZ Centrum Zdrowia s.c.
Poradnia Medycyny Pracy
specjalista medycyny pracy
Jerzy Woźniak
Szybki kontakt

+48 720 801 811

wyszukaj na stronie

CENNIK

CENNIK  BADAŃ Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

BEZ  BADAŃ DODATKOWYCH ORAZ KONSULTACJI LEKARSKICH SPECJALISTYCZNYCH
(niezbędnych wg obowiązujących przepisów)*

BADANIA PROFILAKTYCZNE


 • wstępne przed zatrudnieniem, po zmianie stanowiska pracy, jeśli występują nowe niekorzystne czynniki na zajmowanym stanowisku pracy: 50 zł.
 • okresowe wykonywane u osób pracujących już na danym stanowisku,przed upłynięciem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy: 50 zł.
 • kontrolne wykonywane obowiązkowo przed ponownym rozpoczęciem prac, przez osobę, przebywającą na zwolnieniu dłużej niż 30 dni: 50 zł.
 • Badania kierowców (wszystkie kategorie). 50 zł.
 • Badanie kierowców zawodowych(do świadectwa kwalifikacji). 100 zł.
 • Badania kandydatów na kierowców, do prawa jazdy wg rozporządzenia. ministra zdrowia 200 zł.
 • Badania  pracowników inspekcji transportu drogowego. 50 zł.
 • Badania strażaków OSP. 50 zł.
 • Badania i wystawianie zaświadczeń na stanowiska: strażak, sędzia, komornik, syndyk, marynarz żeglugi śródlądowej, pilot wycieczek, detektyw. 50 zł.
 • Badanie do pozwolenia na broń
 • Badania uczniów i studentów do szkół średnich i wyższych. 50 zł.
 • Wystawianie  i aktualizacja  książeczek sanitarno-epidemiologicznych uczniom/pracownikom. 20 zł./40zł
 • Badania operatorów dźwigów, koparek, ładowarek samojezdnych. 50 zł.
 • Badania operatorów maszyn budowlanych, drogowych i wózków jezdniowych. 50 zł.

INNE BADANIA


 • Badania strażaków OSP. 50 zł.
 • Badania i wystawianie zaświadczeń na stanowiska: strażak, sędzia, komornik, syndyk, marynarz żeglugi śródlądowej, pilot wycieczek, detektyw. 50 zł.
 • Poradnictwo w zakresie wyboru zawodu. 50 zł.
 • Badania lekarskie zwalniające z zajęć szkolnych i WF dla uczniów i studentów [w przypadku choroby] 50 zł.
 • Orzeczenie lekarskie - przeciwwskazania do używania pasów bezpieczeństwa 150 zł.


Przy większych grupach pacjentów istnieje możliwość negocjacji