Medycyna Pracy Jerzy Woźniak
NZOZ Centrum Zdrowia s.c.
Poradnia Medycyny Pracy
specjalista medycyny pracy
Jerzy Woźniak
Szybki kontakt

+48 720 801 811

wyszukaj na stronie

O Mnie

Jestem lekarzem od 1984 roku, z medycyną pracy jestem związany od początku mojej pracy. Moją pierwszą pracą była praca w przemysłowej służbie zdrowia.

Uzyskałam uprawnienia do badań profilaktycznych i do badań kierowców.
Posiadam specjalizację z chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej i tytuł specjalisty medycyny pracy.

Mam również uprawnienia do badań pracujących w narażeniu na promieniowanie jonizujące oraz wykonujących prace w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych oraz pracowników powracających z pracy w warunkach tropikalnych.

Uzyskałam kwalifikacje do przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń dla osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.
                                                                                             

Jerzy Woźniak